اقامتگاه سنتی

اقامتگاه سنتی

خدمات

پذیرایی شامل اقامت با صبحانه می باشد و لیدر مقیم در اقامتگاه راهنمای شما جهت آشنایی بیشتر با شهر تاریخی یزد و اماکن دیدنی آن خواهد بود.

هدف ما

تجربه اقامت در فضای دلنشین با معماری منحصر بفرد به همراه مهمان نوازی درخور و شایسته، خاطره ای ماندگار را برای شما ایجاد می کند که این مهمترین هدف ما می باشد.

هتل ما

این عمارت میراث ارزشمند و ماندگار یکی از نوادگان محمدتقی خان حاکم یزد و بانی باغ دولت آباد به نام حاج علی عسکر خان با بیش از ۲۰۰ سال قدمت می باشد.

خاطره ای ماندگار!

200

سال قدمت بنا

386

مهمان

4

اتاق